Στόχοι


objectives_gr


Σκοπός του Ερευνητικού Εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής είναι η παραγωγή γνώσης και η προαγωγή της έρευνας στον τομέα των καρδιαγγειακών και συσχετιζόμενων νοσημάτων, με έμφαση στην επιδημιολογία της αθηροσκλήρωσης. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι:


 

Στόχος 1

Η έρευνα σε ό,τι αφορά τα καρδιαγγειακά και συσχετιζόμενα νοσήματα με έμφαση στην επιδημιολογία της αθηροσκλήρωσης και συσχετιζόμενων βιοδεικτών κινδύνου.

 

Στόχος 2

Η εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων για βελτιστοποίηση υπαρχόντων αλγορίθμων υπολογισμού κινδύνου (risk prediction scores) τόσο για Ευρωπαϊκούς όσο και για τον Κυπριακό πληθυσμό.

 

Στόχος 3

Η περαιτέρω ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας τόσο σε Κυπριακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο με άλλους ερευνητικούς και κυβερνητικούς φορείς. Ήδη η Α.Π. έχει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε ερευνητικά ιδρύματα περιλαμβανομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου, του University College London και του Πανεπιστημίου Loyola στο Σικάγο.

 

Στόχος 4

Η επιμόρφωση και μεταφορά τεχνογνωσίας τόσο στους φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Διεθνούς Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, όσο και σε άλλους ενδιαφερομένους στον τομέα της Επιδημιολογίας των καρδιαγγειακών νοσημάτων.