Ερευνητικά Έργα


projects

Τρέχοντα και Ολοκληρωμένα Έργα


Τίτλος Έργου: Επικύρωση του σκορ Μεσογειακής διατροφής στον κυπριακό πληθυσμό

Περίοδος: 2013 – 2015


Τίτλος Έργου: Γενετική διερεύνηση των περιπτώσεων οικογενειακών όγκων καρωτιδικού σωματίου στην Κύπρο

Περίοδος: 2013 – 2014


Τίτλος Έργου: Επικαιροποίηση σχετικά με την κυπριακή καρδιαγγειακή ομάδα μελέτης

Περίοδος: Dec 2011 – Dec 2013


Τίτλος Έργου: Λιπώδης Ιστός: Ένας βασικός στόχος για την πρόληψη του Μεταβολικού Συνδρόμου (δράση BM0602)

Περίοδος: 2007 – 2011


 

– For more information on current research projects please contact Dr. Andrie Panayiotou at andrie.panayiotou@cut.ac.cy –