Επικοινωνία


contactus

Εργαστήριο Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής

Διεθνές Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ειρήνης 95
Λεμεσός 3041
ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ: 25002131

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cveg@cut.ac.cy