Το Εργαστήριο Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής (CVEG Lab) υπάγεται στο Διεθνές Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας (CII), υπό την αιγίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.


Κύριος στόχος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής είναι η παραγωγή γνώσης και η προαγωγή της έρευνας στον τομέα των καρδιαγγειακών και συσχετιζόμενων νοσημάτων, με έμφαση στην επιδημιολογία της αθηροσκλήρωσης και αρτηριακής γήρανσης.